Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Social networking (sociálne siete)

Sociálne siete sú internetové služby ktoré umožňujú prepájanie ludí s určitými spoločnými záujmami a poskytujú im priestor pre publikovanie vlastného obsahu.

Uživateľ vo svojom účte definuje základné informácie o sebe, svojich záujmoch a iné možné detaily ktoré sú potom súčasťou jeho profilu. Tento profil potom sĺuži na vyhľadávanie a vytváranie kontaktov medzi užívateľmi soc. siete.

Súčasťou týchto služieb býva aj blogovanie. Medzi najznámejšie soc. siete patria Facebook, MySpace a LinkedIn. V poslednej dobe predstavujú pre firmy a spoločnosti skvelý priestor pre marketing na sociálnych sieťach.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna