Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Social shopping

Social shopping je nakupovanie podporené informáciami zo sociálnej siete. Užívatelia s podobnými záujmami si prostredníctvom sociálnych sietí vymieňajú a rozširujú informácie o produktoch, cenách, a obchodoch.

Vymieňaním svojich recenzií, názorov a sťažností vytvárajú akýsi kolektívný názor. Prostredie sociálnych sietí je z tohoto dôvodu velmi zaujímavé aj z pohľadu online marketingu. Firmy a obchodníci môžu prostredníctvom sledovania takýchto názorov získať cennú spätnú väzbu o svojich produktoch a službách a efektívne reagovať na potreby svojich zákazníkov.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna