Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Tag

Tag je kontajnerová značka v HTML kóde, ktorá definuje typ obsahu, ktorý sa nachádza v dokumente. Okrem toho sa tento pojem používa aj v súvislosti s použítím na blogoch, kde predstavuje značku (alebo "visačku"), ktorá definuje obsah dokumentu, ku ktorému patrí.

Súbor HTML tagov je pomerne rozsiahly a okrem formátovania samotného obsahu na odstavce, nadpisy, odrážky, číslované listy, citáty a podobne formátuje mnoho iných parametrov, ktoré slúžia okrem iného aj na separáciu a definovanie väčších obsahových blokov.

V rámci blogov sa tagy používajú na označenie obsahu článkov tak, aby bolo možné podľa nich združiť a vypísať články s rovnakými tagmi (napríklad článok o najnovších okuliaroch firmy Gucci môže byť označený tagmi Gucci, okuliare, najnovšie modely a podobne). Tagy sa na blogoch často ponúkajú aj vo forme tzv. tag cloud, ktorá predstavuje určitú formu užívateľsky tvorenej navigácie.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna