Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

URL (Uniform Resource Locator)

URL je internetová adresa (často nazývaná aj www adresa), na ktorej sú umiestnené webové stránky a súbory.

Ak vás niekto žiada o URL vašej stránky, žiada vás o www adresu stránky (napr. http://www.krea.sk alebo http://www.google.com).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna