Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Validný kód

Validný kód je výraz, ktorý charakterizuje HTML kód webstránky ako platný (správny) podľa pravidiel a definícií konzorcia W3C.

Keďže existujú viaceré štandardy jazykov (HTML/XHTML, XML, CSS a iné), tak aj validita sa kontroluje špecificky pre typ programovacieho kódu. Na overenie ich správnosti sa používajú validátory.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna