Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Vektorová grafika

Vektorová grafika na popis vlastností objektov (tvar, farba, poloha...) používa matematické vektorové definície ako bod, úsečka, priamka, kružnica.

Hlavnou výhodou vektorovaj grafiky oproti bitmapovej (pri ktorej su popisovane vlastnosti bodov - pixelov) je, že sa jej veľkosť dá upraviť ľubovoľne, a to bez straty kvality. Vektorová grafika sa používa najmä pri tvorbe logotypov a spracovaní grafiky pre potreby tlače.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna