Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Virálny marketing

Virálny marketing je jedna z nových foriem reklamy. Využíva úmyselné a samovolné šírenie určitého typu informácie internetom.

Predstavuje marketingovú techniku zameranú na šírenie prostredníctvom odporúčania jej konzumentami. Virálna sa nazýva preto, že sa šíri podobne ako vírus.

Veľmi vhodným prostredím pre virálny marketing sú sociálne siete.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna