Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

W3C

World Wide Web Consortium (W3C) je konzorcium produkujúce slobodné štandardy -- „odporúčania“, ako ich nazývajú -- pre World Wide Web.

W3C definuje štandardy pre používanie programovacích jazykov pre tvorbu internetových stránok a online aplikácií ako napríklad HTML/XHTML, XML, CSS a iné. Konzorcium necháva dodržiavanie štandardov na výrobcoch.

Väčšina štandardov definuje úrovne kompatibility a je na výrobcoch, aby sa ich držali. Ako štandardy iných organizácií, aj štandardy W3C sú niekedy implementované len čiastočne. V poslednej dobe sa však úplnosť implementácií výrazne zlepšila. Odporúčania sú pod bezplatnou licenciou, čo umožňuje ich bezproblémové použitie pre tvorcov programov a aplikácií, ktoré zobrazujú dokumenty tvorené týmito jazykmi (napríklad internetové prehliadače).


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna