Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Webová stránka

Webová stránka alebo webstránka je súbor informácií (texty, obrázky, multimediálne prvky...) usporiadaných do dokumentu, ktorý je umiestnený na webovom serveri a sprístupnený cez sieť internet.

Webová stránka je dokument zvyčajne v jazyku HTML/XHTML dostupný pomocou HTTP protokolu, ktorý prenáša informácie z webového servera webovej lokality (domény) a zobrazuje sa v používateľovom webovom prehliadači. Všetky verejne dostupné webové lokality sa súhrnne nazývajú World Wide Web.

Webové stránky môžu byť spracované vo viacerých formátoch, pričom medzi najbežnejšie patria webové prezentácie, internetové portály, internetové obchody (e-shopy) a online katalógy, blogy alebo microsites.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna