Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Webové služby (Web services)

Webová služba je podľa definície W3C riešenie, ako spolu môžu aplikácie komunikovať a vymieňať si medzi sebou informácie prostredníctvom Internetu.

Webservices je technológia ktorej úlohou je sprístupnenie zdrojov pre strojové (počitačové) spracovanie a spoluprácu programov bežiacich na rôznych paltfomách. Typicky predstavuje aplikačné programovacie rozhranie (API, z anglického Application Programming Interface), ktoré je prístupné prostredníctvom HTTP protokolu a vykonané na vzdialenom systéme, ktoré prevádzkuje samotnú aplikáciu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna