Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Wireframe webu

Drôtový model (z anglického Wireframe) predstavuje základné rozloženie všetkych elementov web stránok alebo aplikácií.

Wireframe slúži pri návrhu rozloženia (layoutu) web stránok na rozvrhnutie obsahových a funkčných elementov. Definuje rozmery, plochy a pozície jednotlivých častí stránok ako napríklad záhlavia, päty, navigácie, hlavnej obsahovej časti a všetkých ostatných funkcionalít stránky. Je dôležitou súčasťou web designu.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna