Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

XML (Extensible Markup Language)

XML znamená eXtensible Markup Language, v preklade rozšíriteľný značkovací jazyk, ktorý bol vyvinutý a štandardizovaný konzorciom W3C.

XML je jazyk ktorý popisuje iné jazyky a tým dovoľuje napr. v typicky textovom dokumente ako je HTML kombinovať multimédiá. Dokument XML má logickú štruktúru a rozdeľuje ho do menších jednotiek - elementov. Dokumenty XML môžu byť vytvárané v bežnom textovom editore alebo v špeciálnom XML editore.


Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna